Česky English
Happenee


Vážení přátelé,

přijměte pozvání na druhý Business Services Inspiration Club, který se bude konat 5. října 2017 na Jungmannově náměstí v Praze. Tématem podzimního setkání je představení průzkumu benefitů a kandidátského průzkumu a s tím související problematiky vzdělávání zaměstnanců jako benefit. Přidá se i žádané téma zaměstnávání cizinců nejen ze zemí EU.

Neváhejte se přihlásit již dnes, kapacita míst je omezena.

S přátelským pozdravem

Jitka Součková
​Marketing Manager Grafton Recruitment

Dear Business Partners,
 
Please accept our invitation to the second Business Services Inspiration Club, which will be held in Prague, Jungmannovo square, on the 5th of October 2017. At this autumn event, we will introduce the new Benefit and Candidate Surveys and discuss the related issue of employee education as an employee benefit. We’ll also touch a very in-demand topic regarding the employment of foreigners from EU as well as other non-member countries.
 
Venue capacity is limited, so don’t hesitate to register today.
 
Best regards,
Jitka Součková
​Marketing Manager Grafton Recruitment

Vstupné 2 000 Kč za osobu.
Kapacita účastníků je omezená. 
Grafton Recruitment si vyhrazuje právo na zamítnutí zaslané registrace.
Po registraci obdržíte proforma fakturu. Na její úhradu budete mít 5 dní. Pokud nebude platba včas uhrazena, vaše místo postoupíme jinému zájemci.

Admission Price 77 EUR per person.
Limited venue capacity. 
Grafton Recruitment reserves the right to refuse a sumbitted registration.
After registration you will receive a proforma invoice. You will have 5 days to pay the invoice, otherwise your registration will expire and your seat will be offered to other candidates.


Lokalita
ČSOB Inspiration
Jungmannovo nám. 767/6, Nové Město, 110 00 Praha-Praha 1, Česko


Program

Thursday 05. 10. 2017 

13:00 - 13:30 Registrace, coffee break/Registration, coffee break
13:30 - 14:15 Prezentace průzkumu benefitů a zaměstnaneckých preferencí pro BSS – Veronika Hejduková, Jitka Součková, zástupce Behavio.cz/Introduction of the Benefit ad Candidate Surveys with focus on the BSS - Veronika Hejduková, Jitka Součková and Behavio.cz
14:15 - 15:00 Odměňování a benefity – hlavní principy Total Reward Strategy, základní modely – Tomáš Salák/Compensation and Benefits - main principles of Total Reward Strategy, basic models - Tomáš Salák
15:00 - 16:00 Raut/Reception
16:00 - 16:45 Relokační balíčky jako benefit, aneb problematika relokace cizinců do ČR – praktické ukázky – Lucie Tomanová/Relocation packages as a benefit and the relocation of foreigners to the Czech Republice issue - practical examples - Lucie Tomanová
16:45 - 18:00 Neformální diskuze u skleničky vína/Informal discussion over a glass of wineKontaktJitka Součková
jitka.souckova@grafton.cz
+420602496741

Grafton Recruitment, s.r.o.
Na Poříčí 3a, 110 00 Praha 1
info@grafton.cz
+420 242 456 400
www.grafton.cz
Add to calendar
  Outlook calendar         Google calendar         iCal calendar